Wij gaan samenwerken met ClubCollect

Beste leden,

Het bestuur is druk bezig geweest met uitzoeken hoe we bepaalde zaken kunnen verbeteren. Contributie innen is iets wat toch wel lastig is en ons veel tijd kost. Om dat op te lossen gaan we vanaf dit seizoen samenwerken met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van facturen en betaalverzoeken.

Wat gaat er veranderen?

ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Ieder seizoen ontvangt ieder lid een factuur met een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt.

Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.

Voldoende saldo en het correcte bankrekeningnummer is van groot belang, want op het moment dat sprake is van stornering (terugboeking door de bank of lid) worden er extra kosten in rekening gebracht bij het lid. Een storno kost € 3,50 per keer.

Teneinde deze kosten voor de leden te beperken is een formulier bijgevoegd waarbij we jullie vragen alle gegevens correct in te vullen. Adres is hierbij ook van belang omdat blijkt dat adreswijzigingen niet altijd worden doorgegeven.

Het formulier inleveren voor 31 oktober 2018 (afgeven in de kantine), maar bij voorkeur digitaal door middel van het invoeren van de gegevens op het webformulier, welke op de website www.vvreunie.nl is geplaatst.

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester en ledenadministrateur. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de ledenadministrateur altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staan zowel de ledenadministrateur als ClubCollect hier altijd voor open.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Formulier  ledenadministratie::