Verduurzaming sportpark “De Wildbaan” in volle gang

Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden. dat voetbalvereniging Reünie een werkgroep in het leven heeft geroepen om te onderzoeken hoe ons sportpark verduurzaamd kan worden.

Via de afdeling Energietransitie van de gemeente Berkelland en Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) is een energiescan uit gevoerd door het bureau DOORadvies uit Borculo. Dit bureau is gespecialiseerd in advies en coaching op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Met de scan is het energieverbruik inzichtelijk gemaakt maar ook op welke wjze het energieverbruik verminderd kan worden.

De eerste week van september is gestart met het vervangen van de dakplaten van de kleedkamers. Onderdeel van het project is namelijk ook het vervangen deze asbest dakplaten door goed geïsoleerde dakplaten, waarmee veel warmteverlies wordt voorkomen.

Onze nieuwe hoofdsponsor Duits Solar plaatst op dit moment 62 zonnepanelen op het nieuwe dak van de kleedkamers.

Afgelopen jaar heeft de klusgroep al verschillende werkzaamheden verricht om ervoor te zorgen dat het verbruik van gas en elektriciteit verminderd kan worden. Zo is bijvoorbeeld een slimme meter geïnstalleerd en zijn leidingen extra geïsoleerd om het warmteverlies te beperken. Tevens heeft de klusgroep alle verlichting in de kantine en kleedkamers vervangen door LED-lampen.

Maar er staan meer werkzaamheden op de planning: Liander zal een volledig nieuwe meterkast installeren, de radiatoren in de kleedkamers zullen worden voorzien van thermostaatkranen en voor de beregening van de velden zal een veel zuinigere pomp worden geinstalleerd. Wanneer dit alles is uitgevoerd, zijn we in staat om ons energieverbruik te monitoren en – waar nodig – aan te passen.

Het uiteindelijke doel van het project, is dat Reünie zelf kan voorzien in haar energiebehoefte.

Dit project is mede tot stand gekomen door bijdragen van onder meer Stichting Fonds 2013, Fonds Stichting 1819, Stichting Fonds voormalig Mortuarium Borculo en de Supportersvereniging van v.v. Reünie.

Mocht je mee willen werken aan het verduurzamen van ons sportpark? Hulp kunnen we altijd gebruiken! Stuur een e-mail naar accommodatie@vvreunie.nl.