Vanaf 25 september: binnen bestellen, buiten gebruiken

Op dinsdag 14 september jongstleden was er weer een persconferentie. Omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames afneemt wordt er weer meer mogelijk. En daarmee zijn we natuurlijk heel blij mee, want iedereen is daar wel aan toe!

Maar ook nu weer is er veel te doen rond de maatregelen die per 25 september van toepassing zijn. Zo is bepaald dat voor sportkantines dezelfde regels gelden als voor de horeca. En voor de horeca geldt dat zij hun bezoekers moeten controleren of ze gevaccineerd, getest of genezen zijn.

Gelukkig is voor sportkantines een uitzondering gemaakt: wanneer een bezoeker een consumptie besteld in de kantine maar deze buiten drinkt of eet, hoeft geen controle plaats te vinden.

Dus hebben we besloten dat het komend weekend de kantine alleen geopend is om eten en drinken te bestellen, maar dat dit niet in de kantine genuttigd kan worden. Daarmee belasten we onze vrijwilligers niet met de controlefunctie of een bezoeker wel of niet gevaccineerd, getest of genezen is.

Na dit weekend gaan we evalueren maar kijken we ook vooruit, want wat gaan we bijvoorbeeld doen met slecht weer. Suggesties zijn welkom!