Vacature penningmeester voetbalvereniging Reünie

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie? En heeft u affiniteit met financiën, dan is deze bestuursfunctie bij v.v. Reünie wat voor u! De penningmeester maakt deel uit van het bestuur, bestaande uit 5 mensen. De penningmeester wordt in zijn taken ondersteunt door een vrijwilliger met ruime ervaring op financieel gebied. Naast de specifieke taken zoals hieronder genoemd is elk bestuurslid integraal verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. Verder is haar belangrijkste taak het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles dat noodzakelijk is om de vereniging intern en extern goed te laten functioneren.

Taken vrijwilliger financiële administratie:

* Houdt de kas bij en controleert/verwerkt de bankrekeningen;

* Verricht betalingen;

* Verwerkt complete administratie.

Taken penningmeester:

* Onderhouden contacten met de bank, verzekeraar en leveranciers;

* Opstellen jaarverslag en begroting en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand

van de begroting;

* Is verantwoordelijk voor de te voeren administratie en heeft regelmatig overleg met de

commissie administratieve zaken welke bestaat uit de vrijwilliger financiële administratie

en de ledenadministrateur;

* Opstellen van contracten voor trainers

* Bijwonen bestuur en commissievergaderingen (1 keer per drie weken)

* Contacten onderhouden met commissie accommodatiebeheer/ St. SEAR en de

sponsorcommissie.

Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

Als je dit aanspreekt en je beschikt over de juiste kennis en kwaliteit, meld je dan aan als Kandidaat Penningmeester. Stuur een e-mail naar de voorzitter, Thijs Bouwhuis email: info@vvrreunie.nl. Na ontvangst van je aanmelding nodigen we je uit voor een gesprek. Bij gebleken geschiktheid word je vervolgens voorgedragen op de algemene ledenvergadering van dit jaar. Indien je meer wilt weten over deze functie neem dan contact op met de huidige penningmeester dhr. Gerrit Wansink email: admin@vvreunie.nl