Update: Campus De Wildbaan

Zoals bekend, gaat er veel gebeuren op en rond ons sportpark “De Wildbaan” door de komst van een nieuw schoolgebouw voor het Staring College.
De komende tijd zullen de ontwikkelingen over Campus “De Wildbaan” hier gevolgd kunnen worden. Maar ook welke veranderingen die ontwikkelingen met zich meebrengen.

Enige tijd geleden heeft de gemeente Berkelland extra geld beschikbaar gesteld voor herinrichting van de openbare ruimte en de bouw van een gymzaal op de Wildbaan. Deze gymzaal zal worden gebouwd aan ‘t Timpke. Dit betekent dat De Wildbaan opnieuw ingericht zal worden, geheel volgens het campus-idee.

Door de nieuwe inrichting van de parkeervoorzieningen, sportzaal en de plaats van de school op de Campus zal Reünie beter bereikbaar maat ook meer zichtbaar zijn.

Voor onze voetbalvereniging geldt dat de parkeervoorzieningen aanzienlijk dichterbij de ingang komen te liggen dan in het eerste plan het geval was. Hierdoor is onze voetbalvereniging ook meer zichtbaar aanwezig dan ooit het geval is geweest. Door de aanleg van het kunstgrasveld, verdwijnen de huidige parkeerplaatsen. Deze zijn nu gepland naar een centrale centrale parkeerruimte achter onze tribune. Daardoor wordt de toegang tot ons complex ook verplaatst.
Om de entree extra ruimtelijk te maken, zal de toegang tot het complex met duidelijke bebording of een toegangspoort aangegeven worden.

Campus de Wildbaan zal in een aantal fases worden gerealiseerd.
De eerste fase is het realiseren van de kunstgrasvelden van Reünie en Olympia. Tegelijkertijd zal de nieuwe centrale parkeervoorziening aangelegd worden. In de plankaart moet nog de plaats voor de fietsenstalling en de oudpapiercontainers ingetekend worden.

Kunstgras

De locatie van het kunstgrasveld is defintief vastgesteld (het voetbalveld dat donkergroen is weergegeven). Afgelopen periode hebben we onze wensen en eisen kenbaar gemaakt bij de gemeente. Zo willen wij graag dat op het kunstgras de veldindeling is aangegeven van de jeugd die 6 tegen 6 (rood) en 8 tegen 8 (blauw) spelen, zoals op de bovenstaande tekening is aangegeven.
De volgende fase is de aanbesteding van het kunstgrasveld.

Tijdspad

  • Aanbesteding kunstgrasveld
  • Ontwikkelplan entree, fiets/voetpad naar clubgebouw, voldoende geschikt voor bevoorrading en voor hulpdiensten. Locatie fietsenstalling en locatie voor oud papier containers bepalen.
  • Januari 2022, start terrein gereed maken voor kunstgras, verwijderen groen en aanleg (nood) parkeervoorziening.
  • Maart 2022 start aanleg kunstgrasveld.
  • Mei 2022, oplevering kunstgrasveld