Algemene ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.v. Reünie

Beste (ere)leden,

Het Dagelijks Bestuur van v.v. Reünie nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de uitgestelde Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 april aanstaande om 19.30 uur.

Leden kunnen deze Algemene Ledenvergadering alleen online bijwonen.

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 23 en 24 juni 2020
 5. Jaarverslagen bestuur/commissies seizoen 2019 – 2020
 6. Jaarverslag penningmeester seizoen 2019 – 2020
 7. Verslag kascommissie seizoen 2019 – 2020
 8. Benoeming kascommissie voor het seizoen 2020 – 2021
 9. Mededelingen S.E.A.R. betreffende financiën
 10. Behandeling begroting 2020-2021
 11. Bestuursverkiezing:
  • Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Robert Rinders (voorzitter).
  Tot op heden hebben zich voor deze functie geen kandidaten gemeld.
  • Vacature Secretaris
  • Vacature Penningmeester
  Kandidaten kunnen zich tot een 24 uur voor aanvang van de ALV melden bij het bestuur van v.v. Reünie op voordracht van tenminste 5 leden. Indien er meer kandidaten voor een bepaalde functie in het bestuur zijn dan zal de vergadering d.m.v. stemming besluiten wie de nieuwe bestuursleden worden.
 12. Stand van zaken UNO ’21
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Indien gewenst, kunt u de zaterdag voor de Algemene Vergadering de notule en jaarverslagen inzien. WIlt u hiervan gebruik maken, stuur dan een e-mail naar info@vvreunie.nl.

U kunt zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering door hier te klikken. U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding. Later ontvangt u een link waarmee u de Algemene vergadering online kunt bijwonen.

Namens het Dagelijks Bestuur van v.v. Reünie,

 

Robert Rinders
Voorzitter v.v. Reünie