Algemene ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het Dagelijks Bestuur van v.v. Reünie nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 december aanstaande om 20.00 uur in de kantine van Reünie op het sportpark “De Wildbaan” aan de Haarloseweg 13 in Borculo.
Leden hebben de mogelijkheid om deze Algemene Ledenvergadering daadwerkelijk in de kantine bij te wonen of digitaal.

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Leestijd agendapunten 5, 6, 7 en 11*
 5. Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 23 en 24 juni 2020
 6. Jaarverslagen bestuur/commissies seizoen 2019 – 2020
 7. Jaarverslag penningmeester seizoen 2019 – 2020
 8. Verslag kascommissie seizoen 2019 – 2020
 9. Benoeming kascommissie voor het seizoen 2020 – 2021
 10. Mededelingen S.E.A.R. betreffende financiën
 11. Begroting penningmeester voor het seizoen 2020 – 2021
 12. Besluit van ALV om samenwerking jeugd verder uit te werken
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

In verband met de coronacrisis zijn de stukken ter voorbereiding op de vergadering in te zien tijdens de Algemene Ledenvergadering. Aan de agenda is extra leestijd toegevoegd.
Wilt u de Algemene Ledenvergadering digitaal bijwonen, dan zult u in de gelegenheid worden gesteld om de zaterdag voor de Algemene Ledenvergadering de stukken in te zien. Hierover zult u nader worden geïnformeerd.

U kunt zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering door hier te klikken. U dient dan ook aan te geven op welke wijze u de Algemene Ledenvergadering wilt bijwonen.

Namens het Dagelijks Bestuur van v.v. Reünie,

Robert Rinders
Voorzitter v.v. Reünie