Trainingsveld achter tribune open!

Beste trainers(sters),

met ingang van maandag 10 september kan er weer getraind worden op het trainingsveld achter de tribune. Graag met elkaar in goed overleg over verdeling beschikbare ruimte en juist gebruik van trainingsveld.

Veld 2 blijft alleen in gebruik als wedstrijdveld.

De andere velden niet gebruiken.

Er kan natuurlijk ook nog op de driehoek en ijsbaan getraind worden.

 Gerard ten Bras

v.v.Reünie