Toelichting buitengewone Algemene ledenvergadering v.v. Reünie (23 en 24 juni 2020)

Zoals jullie ongetwijfeld weten wil het Staring College de locatie Herenlaan samenvoegen met de locatie Beukenlaan in Borculo. In juli 2019 zijn in overleg met de gemeente Berkelland twee nieuwbouwlocaties benoemd die verder onderzocht zouden worden. Dat betreft de huidige locatie aan de Beukenlaan en de sportvelden op sportpark De Wildbaan.

Stand van zaken
Afgelopen periode heeft de gemeente regelmatig overleg gevoerd met de gebruikers van het sportpark. Voor de nieuwbouw van het Staring op De Wildbaan zouden zowel voetbalvereniging Reünie als korfbalvereniging Olympia ’22 velden moeten inleveren. Voor v.v. Reünie gaat het dan concreet om het 1 ½ veld achter de tribune dat nu in gebruik is voor trainingen.

Het bestuur van v.v. Reünie is de gesprekken over de eventuele gevolgen hiervan constructief aangegaan. We denken dat de nieuwbouw van het Staring een positieve impuls betekent voor de uitstraling van het gehele sportpark. Het biedt in de toekomst mogelijk ook kansen op verdere samenwerking tussen alle gebruikers van De Wildbaan. In goed overleg met enkele ambtenaren en met het bestuur van Olympia ’22 is daarom gezocht naar oplossingen om het verlies van de sportvelden te compenseren.

Dit heeft nu geresulteerd in een plan waarbij v.v. Reünie door de gemeente Berkelland gecompenseerd wordt door de aanleg van een nieuw kunstgras voetbalveld. Dit voetbalveld wordt volgens dit plan aangelegd tussen het huidige hoofdveld en de rondweg. Deze gronden zijn nu nog in gebruik als onze parkeerplaats en als grasvelden voor Olympia’22. Het betekent ook dat de centrale parkeerplaats bij ’t Timpke zal worden uitgebreid en dat de entree naar onze voetbalaccommodatie en naar de korfbalvereniging moet worden aangepast.

Hoe dit er allemaal exact uit zal komen te zien is nu nog niet bekend. Dat zal verder ontworpen en uitgewerkt moeten worden nadat de gemeente een definitieve locatie voor de nieuwbouw van het Staring College aanwijst. Het traject tot nu toe was vanuit de gemeente vooral gericht op het verkennen van de haalbaarheid van sportpark De Wildbaan als locatie voor het Staring College.

Besluitvorming
Wij hebben op woensdag 3 juni 2020 het eindvoorstel van de gemeente ontvangen. Als bestuur van v.v. Reünie en bestuur van Stichting Exploitatie Accommodatie Reünie hebben wij onze reactie op vrijdag 5 juni 2020 aan de gemeente verzonden.

Op donderdag 11 juni 2020 heeft het college van burgemeesters en wethouders besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om sportpark De Wildbaan aan te wijzen als de locatie voor de nieuwbouw van het Staring. De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert hierover op 25 juni 2020. In juli 2020 neemt de gemeenteraad dan het definitieve besluit.

Tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering, waarvoor jullie inmiddels een uitnodiging hebben ontvangen, zullen we het eindvoorstel toelichten. We zullen de gemeente daarna informeren over het besluit van de Algemene Ledenvergadering.

Vriendelijke groet,

Robert Rinders
Voorzitter v.v. Reünie

Hebt u de uitnodiging nog niet gelezen of ontvangen, klik dan hier. Klik hier om uzelf aan melden voor de buitengewone Algemene Ledenvergadering.