Spelregelwijzigingen

De FIFA/UEFA/KNVB heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in de spelregels. In de volgende bijlage vind je een overzicht van deze wijzigingen. Deze zijn van kracht vanaf 1 juni j.l. en gelden dus in het komende seizoen.

spelregels 2019 2020