Waar staan we voor

Visie en kernwaarden v.v. Reünie

De visie van v.v. Reünie is:

“Het zowel op prestatief als recreatief niveau aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap, binnen een hechte verenigingsstructuur, waar plezier in het beoefenen van de voetbalsport centraal staat.”

Bij de v.v. Reünie is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te voetballen, waarbij het plezier op het veld en bij activiteiten eromheen centraal staan. Alle spelende teams hebben een gelijkwaardige positie binnen de club.

Kernwaarden

  • Respect: gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens
  • Fatsoen: manier waarop je je gedraagt ten opzichte van anderen
  • Sportiviteit: het naleven van de geschreven en de ongeschreven regels die bij voetbal horen
  • Plezier: prettig gevoel van blijheid en vrolijkheid, leuk vinden
  • Ambitie: het beste uit jezelf halen, het streven naar een bepaald doel

Waar we trots op zijn

Onze vereniging heeft een zeer mooie accommodatie. De privatisering van het onderhoud van de velden heeft geleid tot kwalitatief betere velden.

De jeugdopleiding is een ander punt waar we trots op zijn. Regelmatig worden spelers van onze vereniging uitgenodigd door de KNVB, FC Twente en/of De Graafschap om daar hun voetbal ontwikkeling verder vorm te geven. In een enkel geval stroomt een voormalig speler van onze vereniging door in het betaalde voetbal.

Het grote aantal (jonge) vrijwilligers dat verbonden is aan onze vereniging, wat tot uiting komt door een grote bereidheid van spelers van de seniorenelftallen om een aantal vrijwilligerstaken op te pakken.

De zaken bij v.v. Reünie zijn financieel goed op orde en dit vormt een prima basis om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

Uitgangspunten beleid

1. Plezier staat voorop
V.v. Reünie heeft het imago dat het een prestatiegerichte vereniging is. In de praktijk blijkt echter dat v.v. Reünie naast de spelers die prestatief willen voetballen, er ook een plek is voor voetballers die recreatief willen voetballen.

Hoe het ook zij, het bestuur is van mening, dat bij de beoefening van een hobby op het niveau waarop wij acteren, plezier het allerbelangrijkste moet zijn. Onze vereniging blijft wel een gezonde ambitie houden om op een zo hoog mogelijk niveau te willen voetballen.

2. Voetbalontwikkeling
Vanaf de jongste jeugd houden wij, voor zover mogelijk, rekening met de wensen van de leden.

3. Financieel gezond
Het financiële beleid zoals het bestuur dit volgt, zal ook de komende jaren door blijven gaan. Geen onnodige risico’s voor uitgaven en alleen investeren als daar “eigen” geld voor is.

4. Vrijwilligers als basis
Zonder vrijwilligers is er geen vereniging, daarom wil v.v. Reünie weer terug naar het oude verenigingsleven, waarbij vele schouders licht werk maakten.

5. Duidelijke communicatie
Voor iedereen moet duidelijk zijn waar je met welke vraag terecht kan. Dit moet makkelijk en eenvoudig terug te vinden zijn op de website en/of andere sociale media.

6. Maatschappelijke rol
V.v. Reünie neemt al sinds jaar en dag een belangrijke maatschappelijke rol in en dit beleid wordt ook de komende jaren voortgezet.

7. Samenwerken
In de huidige economische en demografische omgeving is het als succesfactor voor continuïteit van onze vereniging cruciaal om het vermogen en de bereidheid te hebben tot samenwerken.