Vrijwilligers

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Samen de schouders er onder zetten is het motto. Bij v.v Reünie wordt er al veel vrijwilligerswerk gedaan. Ouders worden o.a. ingezet voor diverse vrijwilligerstaken zoals, rijden naar wedstrijden, wassen van kleding en kantinedienst. Leden halen o.a. oud papier op, draaien kantinedienst, en collecteren voor het gehandicaptenfonds. Zo maar een aantal vrijwilligerstaken die uitgevoerd worden bij Reünie.

v.v. Reünie heeft nog een aantal andere openstaande vacatures die wij graag onder de aandacht willen brengen en waarvoor we jou talent goed kunnen gebruiken.

Voor meer informatie en/of het aanmelden voor een functie kun je mailen naar bestuur@vvreunie.nl

Ondersteuning bestuur

 • Notulist vergaderingen Dagelijks bestuur en vergaderingen van DB en commissievoorzitters
 • Penningmeester

Vrijwilligerscoördinator

 • Aanspreekpunt voor onze vrijwilligers binnen de vereniging

Commissie Kantinezaken

 • Voorzitter kantinecommissie
 • Kantinemedewerker(s) op de maandagavond van 19.00 tot 23.00 uur
 • Kantinemedewerker(s) op de zondagochtend van 8.30 tot 13.00 uur
 • Kantinemedewerker s) op de zondag van 11.00 tot 13.00 uur
 • Kantinemedewerker(s) op de zondagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur
 • Schoonmaker(s) kantine en kleedkamers maandag en vrijdagmorgen

VTZ

 • Coördinator VTZ senioren
 • Coördinator VTZ senioren
 • (Assistent) trainers en leiders diverse jeugdteams
 • Keeperscoördinator

PR en informatiecommissie

 • Applicatiebeheerder website
 • Medewerker PR en informatiecommissie (beheer website, sociaal media en persberichten)
 • Omroeper bij thuiswedstrijden heren 1 (zondagmiddag 13.55 uur tot 14.00 uur)

Accommodatie beheer

 • Vrijwilligers voor de klusploeg op de woensdagmorgen
 • Vrijwilligers voor de klusploeg op de dinsdagavond (in de vakantieperiode)

Administratie

 • Entree gelden heffen op zondagmiddag thuiswedstrijden heren 1

Activiteiten

 • Mede uitvoeren van senioren activiteiten zoals de vrijwilligersavond, bazaar, afsluiting seizoen.
 • Aanspreekpunt namens Reünie voor jeugdactiviteiten in de ST: Reünie/GSV’63

Subsidie

 • Vrijwilliger die het leuk vindt om te onderzoeken welke subsidie mogelijkheden er zijn voor de vereniging en deze wil aanschrijven.