Vrijwilligerscommissie

v.v. Reünie heeft haar bestaan grotendeels te danken aan de inzet van vrijwilligers. Leden, ouders en andere betrokkenen zetten zich keer op keer bij weer of geen weer in voor onze club. De inzet van vrijwilligers hebben wij centraal georganiseerd door het oprichten van de projectgroep Betrokkenheid & Talent.

remco vd bergVanuit de projectgroep Betrokkenheid & Talent is vanaf vorig seizoen het initiatief genomen om meer betrokkenheid te creëren van leden en niet leden (zoals ouders) en de binnen onze vereniging aanwezige talenten beter te benutten. Dit doen we niet omdat we denken dat het niet goed gaat binnen onze club, maar omdat we denken dat het nog beter kan! Er zijn nog steeds mensen binnen vv Reünie die wel wat willen en kunnen, maar om welke reden dan ook dit nog niet doen.

Er is altijd behoefte aan de inzet van vrijwilligers, daarom komen we graag in contact met je. Mail ons via vrijwilligers@vvreunie.nl

Remco van den Berg

Voorzitter Vrijwilligerscommissie Betrokkenheid & Talent

06-15212876