Nieuwbouw Staring: Beukenlaan of Wildbaan?

Voor de nieuwbouw van het Staring College in Borculo zijn er twee opties: het wordt óf de locatie Beukenlaan, waar de huidige school ook staat, óf de velden van sportpark de Wildbaan. Begin 2020 hakt de gemeente Berkelland de knoop door.

Door: Yildiz Huinink Fotografie: Peter Zandee

De twee mogelijke locaties zijn het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting van de school dat het afgelopen jaar is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het komende halfjaar wil Berkelland gebruiken om de twee scenario’s verder te onderzoeken en vooral ook om te praten met alle betrokken partijen. Omwonenden, maar bijvoorbeeld ook voetbalclub Reünie die gevestigd is op sportpark de Wildbaan aan de Haarloseweg. „De twee locaties die als beste naar voren zijn gekomen uit het rapport doen weinig voor elkaar onder”, aldus de Berkellandse wethouder Maikel van der Neut. „Het zijn beide geschikte plekken. Daarom willen we het komende half jaar heel goed kijken naar de beste, meest toekomstbestendige keus voor het nieuwe Staring College voordat we ons eindoordeel vellen.”

De school wil al langere tijd de locatie Herenlaan samenvoegen met de locatie Beukenlaan in een nieuw gebouw, waar onderwijs kan worden gegeven aan rond de vierhonderd leerlingen. De locatie Herenlaan bevindt zich op het vroegere Leo Stichtingterrein ‘Klein Borculo’, enkele kilometers buiten Borculo. Het gaat bij de plannen voor een gecombineerde nieuwe locatie om alle richtingen vmbo (basis, kader en mavo) en de eerste twee leerjaren van havo en vwo. Oudere havisten en vwo’ers moeten vanaf het derde leerjaar naar het Staring College in Lochem. In het haalbaarheidsonderzoek werden ook de opties onderzocht om het huidige gebouw aan de Beukenlaan te renoveren en om nieuw te bouwen aan de Graaf Wichmanstraat. Deze opties zijn echter afgevallen.

„Het gebouw moet vooral functioneel zijn voor het onderwijs dat we willen bieden”, vertelt Carlien Krist, bestuurder van het Staring College. „Met name de praktijkruimten moeten goed aansluiten bij moderne beroepen, denk aan smart technology. Dit geldt net zo goed voor de zorg of economische beroepen, waar ook andere eisen aan worden gesteld.” Ook moet er een duurzaam gebouw komen te staan. Mocht de keuze vallen op het sportpark, dan ligt een samenwerking met sportverenigingen voor de hand. „Het zou mooi zijn als je elkaar kunt versterken in deze tijd van krimp”, vindt Krist. De schoolbestuurder hoopt dat de nieuwe school in het schooljaar 2022/2023 in gebruik kan worden genomen.

Met de nieuwbouw is ruim zestien miljoen euro gemoeid. Nieuw bouwen op de Beukenlaan lijkt wat duurder (een prijsverschil van zes ton) uit te pakken. Dat komt onder meer vanwege de kosten voor tijdelijke huisvesting voor de leerlingen. Voor Berkelland is investeren in de scholengemeenschap een keuze die verder reikt dan alleen voor het onderwijs. Wethouder Van der Neut: „Wij nemen hiermee de maatschappelijke verplichting op ons. Het is een keuze die we maken om te investeren in onderwijs. Het is belangrijk voor Borculo, voor het aantrekken van jonge gezinnen, voor werkgelegenheid, voor alles.”