In Memoriam Dick Eggink

Ere_4_Dick-Eggink

Dinsdagmiddag 12 april jl. bereikte ons het trieste bericht dat, na een korte maar heftige periode van ziekte, ons erelid en oud-penningmeester Dick Eggink is overleden.

Met het overlijden van Dick verliest voetbalvereniging Reünie een echt clubicoon. Maar liefst 15 jaar lang was hij penningmeester van onze vereniging. Vaak werd hij  beschreven als DE perfecte penningmeester.

In de notulen van de algemene ledenvergadering van 1984 staat het volgende:

“Dick Eggink, die zich in verband met drukke werkzaamheden, niet meer herkiesbaar stelde, nam afscheid van zijn collega’s. Reünie-voorzitter Jan Bosman vroeg Dick even een rondje om onze gebouwen te maken. Ondertussen lanceerde hij een bestuursvoorstel om Dick vanwege zijn jarenlange en vele verdiensten voor onze vereniging, het erelidmaatschap der v.v. Reünie toe te kennen. Zonder aanmerking ging de vergadering hiermee akkoord. Weer binnen geroepen mocht Dick de speld verbonden aan dit erelidmaatschap onder daverend applaus in ontvangst nemen.”Deze notulen geven duidelijk weer, dat het meer dan terecht was dat hij tot erelid van v.v. Reünie werd benoemd!

Na zijn penningmeesterschap bleef Dick een trouw supporter van v.v. Reünie. Vaak nog langs de lijn bij de A1 naar zijn kleinzoon Melle te kijken, maar ook bij de thuiswedstrijden van ons 1e elftal.

Wij verliezen in hem bijzonder gewaardeerd man, die zich met hart en ziel voor de vereniging heeft ingezet, die altijd rustig bleef en uiterst nauwkeurig de financiën regelde en afspraken nakwam.

Wij zullen Dick Eggink en alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan, nooit vergeten! Trots zijn wij dan ook, dat zijn naam als oprichter van onze hoofdsponsor, aan onze vereniging v.v. Reünie verbonden is. De spelers van ons 1e elftal zullen het shirt met zijn achternaam in ere dragen.

Wij wensen zijn vrouw Dinie, de kinderen Erald en Bert, de schoondochters Jeaniene en Miranda, de kleinkinderen en ook de overige familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.