Fantastische bazaar middag

Afgelopen zondag was het weer tijd voor onze bazaar. Dankzij de geweldige opkomst van alle senioren teams, enkele jeugdspelers en andere belangstellenden werd het een gezellige en onvergetelijke zondagmiddag.
In elke ronde werden diverse prijzen weggegeven als taarten, koeken, gereedschappen, schoonheidsbonnen, decoratie items en er waren ook veel vleesprijzen zoals rollades, karbonades en vleesschotels. Af en toe kwam er ook een krat bier om de hoek kijken, de populairste prijs.
 
Alle teams hadden een goed resultaat behaald in hun voetbalwedstrijd wat zich uitte in een enthousiaste deelname aan de bazaar. Het was hard werken, maar ook zeker een prettige manier van werken voor de loten verkopers. Iedereen bedankt hiervoor.
Ook zijn we veel dank verschuldigd aan het kantinepersoneel, de bazaarcommissie, schoonmakers, lotenverkopers maar ook zeker aan iedereen die loten heeft gekocht.
 
Om ca. 18.00 uur is de trekking geweest van de huis aan huis verloting met als hoofdprijs een reischeque t.w.v. €300,00.
De uitslag staat op de site, bij Slagerij Henk of huisblad.
 
Na het opruimen ging iedereen om ca. 20.00 uur tevreden naar huis of naar het café.

Iedereen ontzettend bedankt!
 
Bazaarcommissie.v.v. Reünie
G. ten Bras