Erelid Bets Bröcker overleden

Donderdag ontvingen we het droevige bericht van het overlijden van Bets Bröcker.

Bets was erelid van v.v. Reünie en al 84 jaar lid  en hiermee ook tevens het oudste lid van onze vereniging.

Bets was in de jaren 40, speler van heren 1 en later secretaris en voorzitter van Reünie.

Wij zullen in Bets een clubman missen die tot aan zijn overlijden nog betrokken was bij Reünie. (Bets liet zich het laatste jaar door zijn dochter Tonny op de hoogte  houden van de gang van zaken bij zijn club v.v. Reünie.)

 

Met veel waardering en respect herinneren wij Bets als een echte clubman die het beste voor had met zijn vereniging. Zoals Bets na een Algemene Ledenvergadering als oudste erelid het dankwoord mocht uitspreken, willen wij nu Bets bedanken voor zijn tomeloze  inzet en betrokkenheid bij zijn mooie club v.v. Reünie.

Wij wensen zijn vrouw Riek, dochters Tonny en Ans, schoonzonen Anton en Gert en de kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Bestuur, ereleden, leden  en vrijwilligers v.v. Reünie

 

Correspondentieadres:

Fam. H. Bröcker – Ligtenbarg

Tusseler 86

7241 KH Lochem