Covid-19 beperkingen en uitstel ALV van 16 december 2020

Het is overbodig om te melden dat we allen door een roerige en ingrijpende periode gaan. We gaan vanaf morgen te maken krijgen met nog meer beperkingen die erop gericht zijn
om Covid-19 te bedwingen.

Voor ons, v.v. Reünie, is het ook een lastige tijd, het spelletje dat we zo graag spelen, is sterk aan beperkingen onderhevig of zelfs geheel niet meer mogelijk. Ook het sociale aspect, met voor v.v. Reünie de kantine als bruisend middelpunt, heeft sterk te lijden onder de Covid maatregelen.

Met de trainers, leiders en andere nog proberen we zo veel als mogelijk te zorgen dat er gevoetbald kan worden. Helaas kan vanaf morgen alleen de jeugd tot 18 jaar sporten binnen de richtlijnen. We hopen uiteraard dat dit snel veranderd.

In de tussentijd houden we de vereniging op de been en dat is met name door de stilgevallen kantine inkomsten een hele klus. Gelukkig kunnen we steunen op een grote groep vrijwilligers en krachtige sponsoren die ook in deze tijden het cement van de club vormen en zodoende zorgen dat onze vereniging voorlopig sterk en gezond kan blijven.

We waarderen eenieder die hier, op welke wijze dan ook, een bijdrage aan levert.

Normaal gesproken houden we in oktober onze Algemene ledenvergadering. We hadden al besloten dit naar een later moment door te schuiven. Door de nieuwe afgekondigde maatregelen van het kabinet van vanavond moeten we helaas de ALV weer uitstellen. Mochten we hiervoor een nieuwe datum hebben, dan komen we hier bij jullie natuurlijk zo
snel mogelijk op terug.

Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met iemand van het bestuur. Je kunt ook altijd een mail sturen naar info@vvreunie.nl.

Samen hopen we dat we weer terug kunnen naar een situatie waarin we ons weer vrij kunnen bewegen over het sportpark en samen de voetbalsport kunnen beleven.

Tot ziens, blijf gezond!

Robert Rinders
Voorzitter v.v. Reünie