Corona-richtlijnen en maatregelen voor de jeugd

Update: hierbij een aangepaste versie van de richtlijnen en maatregelen voor de jeugdteams.

Algemene uitgangspunten

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen; meldt dit bij je trainer/coach (bij positieve testuitslag dient dit direct binnen de staf-app bekend gemaakt te worden voor verder overleg over wat dit voor consequenties heeft binnen de club).
 • Na bezoek oranje risicogebied melden bij trainer/coach en 10 dagen niet op het sportpark komen.
 • Pas hygiëne toe; geen handen schudden, vaak handen wassen/desinfecteren.
 • Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet.
 • Houd 1,5 meter afstand; (18+).
 • Volg altijd de looprichtingen welke duidelijk zijn aangeven.
 • Vermijd drukte.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het voetbal of bezoek aan het sportpark klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
 • Het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte, langs het veld of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen

Basisregels

 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet.
 • Jongeren 13 t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot volwassenen.
 • Volwassenen (18 jaar en ouder) dienen ten allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Tijdens sportbeoefening worden de basisregels verruimd:
 • Normaal spelcontact is toegestaan voor alle leeftijden.
 • Echter voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening gelden de basisregels, waaronder om het veld, in de kleedkamers en de kantines.
 • Deze basisregels gelden ook tijdens de warming-up, in een dug-out of op de reservebank.

Trainingen Jeugd

 • Kom omgekleed naar de training
 • Neem je eigen bidon mee en leen deze niet uit
 • Na de training wordt er niet op de club gedoucht. Dit doe je voorlopig nog thuis.
 • Wil je na afloop in de kantine nog wat drinken, dan moet je je registreren en op een vaste plek blijven zitten (als de kantine geopend is).
 • De trainer registreert wie er getraind heeft i.v.m. brononderzoek

Wedstrijden van de jeugd

 • Kom in wedstrijdtenue naar de wedstrijd.
 • Neem je eigen bidon mee en leen deze niet uit.
 • Na de wedstrijd kan op de club gedoucht worden.
 • Wedstrijdkleding wordt thuis gewassen en trek je de volgende wedstrijd weer aan
 • Er wordt zorg voor gedragen dat er voldoende kleedkamers beschikbaar zijn voor de bezoekende teams (volwassen in een kleedruimte moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar, en van de jongeren 13-17 jaar. De maximum aantallen staan op de kleedkamerdeur.
 • Vraag iedereen (o.a. ouders) om de kleedaccommodatie niet te betreden als dit niet noodzakelijk is.
 • Wedstrijdbespreking wordt op het veld gehouden, niet in de kleedkamer
 • Begeleiding en wissels houden 1,5 meter afstand. Wissels nemen plaats naast de dug-out. Het vieren van een goal doen we ‘op afstand’. Dus niet elkaar om de nek vliegen.
 • Neem als team voldoende bidons mee het veld op om loopbewegingen naar de kleedkamers te voorkomen.
 • Niet spugen op het veld.
 • In de rust blijven we op het veld (met uitzondering van blessurebehandeling}.
 • Drinken voor de rust is af te halen door 2 personen in de hal.
 • Aparte kleedkamer voor scheidsrechters/grensrechters.
 • Na ieder gebruik van kleedkamers moet er schoongemaakt worden door het team onder begeleiding van de leider. Schoonmaakspullen staan klaar. Denk ook aan het schoonmaken van de banken/ deurklinken.
 • Goede ventilatie in de kleedkamer/ ramen indien mogelijk open

Controleren bezoekend team (gasten) door leiders

 • Doet bij de bezoekende vereniging een gezondheidscheck (heb je koorts? Heb je keelpijn, hoestklachten, reuk- of smaakverlies, ben je neusverkouden? Is er iemand in jullie huishouden met deze klachten?).
 • Ze mogen mensen met deze klachten weigeren het terrein te betreden.
 • Ze wijzen het team de weg op de accommodatie (welke kleedkamer, wat zijn de regels in de kantine en op het terrein).
 • Koffie wordt aan de begeleiding van het bezoekende team aangeboden.
 • Koffie wordt aan de scheidsrechter aangeboden.
 • Houden gedurende de activiteiten in de gaten of de maatregelen wel nageleefd worden.

Uitwedstrijden

 • Vervoer: het advies is om vanaf 13 jaar en niet uit hetzelfde huishouden een mondkapje te dragen in de auto. De chauffeur is hierin samen met de leider bepalend. Er liggen voor de teams mondkapjes in de hal klaar.
 • Bij voorkeur tenue al aan. Indien mogelijk kan er na de wedstrijd wel gedoucht worden (dit hangt af van de bezoekende vereniging).
 • Altijd de richtlijnen bij de bezoekende club opvolgen

Publiek

 • Wedstrijden zijn “openbaar” met inachtneming van 1,5 meter afstand houden door het publiek. Het totaal aantal kijkers, zonder registratie, is per voetbalveld 250. Zodra een en ander niet meer te handhaven is, om welke reden dan ook, worden wedstrijden besloten!
 • Bij de ingang van het park de handen desinfecteren.
 • Buiten op ons sportpark geven wij duidelijk aan wat de looprichtingen zijn. De ingang van de kantine wordt duidelijk aangegeven.
 • Als men het park wil verlaten, volgt men de pijlen.
 • De tribune is op dit moment nog gesloten. Markering waar men straks kan gaan zitten wordt aangebracht.Toilet gebruik; men kan en mag, indien echt nodig, gebruik maken van de toiletten.

Kantine

 • Als in de kantine de stoelen zijn bezet is er geen toegang tot de kantine mogelijk , mits de anderhalve meter maatregel nageleefd kan worden en er alleen een consumptie wordt opgehaald.
 • Bij binnenkomst kantine handen desinfecteren.
 • Bij de ingang ligt een registratielijst waar de bezoekers naam en telefoonnummer op vermelden als bezoek binnen de consumptie wil nuttigen.
 • Bezoek dat gaat zitten. Laat indien mogelijk 1 persoon de consumpties ophalen.
 • Stoelen binnen en banken buiten op het terras niet verplaatsen
 • Aan de bar mag je niet zitten. Op deze manier kan er beter afstand gehouden worden tot de barmedewerker.
 • Bij voorkeur contactloos of met pin betalen.
 • In de kantine de looprichting volgen er is 1 ingang en 1 uitgang.
 • De keuken is gesloten.
 • We schenken koffie/ thee in papieren bekers.
 • Dranken indien mogelijk zoveel mogelijk in blik of flessen.
 • Gebruikte spullen kunnen op een terug breng punt afgeleverd worden.
 • Toilet gebruik, men kan en indien echt nodig gebruik maken van het toilet.
 • Wanneer er niet aan de afspraken wordt gehouden kan het besluit worden genomen om de kantine te sluiten.
 • Voor vrijwilligers zijn er handschoenen en mondmaskers beschikbaar

RIVM richtlijnen

In alles zullen Reünie en GSV’63, voor zover mogelijk, de richtlijnen van het RIVM gaan volgen en onze eigen protocollen daarop aanpassen indien noodzakelijk. Berichtgeving hierover zal zoveel mogelijk via de website gedeeld worden.

Tot slot namens de besturen en de VTZ.

Voor alles geldt, alleen samen krijgen we corona eronder! Neem je verantwoordelijkheid en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag!

Hebben julie vragen en/of opmerkingen over dit bericht, stuur dan een e-mail naar info@reunie-gsv63.nl.