Corona maatregelen en richtlijnen senioren

Beste leden,

Hierbij de richtlijnen en maatregelen die we de komende periode hanteren tijdens de trainingen en oefen-, beker- en competitiewedstrijden.

Algemene uitgangspunten

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen; meldt dit bij je trainer/coach (bij positieve testuitslag dient dit direct binnen de staf-app bekend gemaakt te worden voor verder overleg over wat dit voor consequenties heeft binnen de club).
 • Na bezoek oranje risicogebied melden bij trainer/coach en 10 dagen niet op het sportpark komen.
 • Pas hygiëne toe; geen handen schudden, vaak handen wassen/desinfecteren.
 • Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet.
 • Houd 1,5 meter afstand; (18+).
 • Volg altijd de looprichtingen welke duidelijk zijn aangeven.
 • Vermijd drukte.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het voetbal of bezoek aan het sportpark klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
 • Het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte, langs het veld of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Basisregels

 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5m afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet.
 • Jongeren 13 t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5m afstand te houden, maar wel tot volwassenen.
 • Volwassenen (18 jaar en ouder) dienen te allen tijde 1,5m afstand tot elkaar te houden.
 • Tijdens sportbeoefening worden de basisregels verruimd.
 • Normaal spelcontact is toegestaan voor alle leeftijden.
 • Echter voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening gelden de basisregels, waaronder om het veld, in de kleedkamers en de kantines.
 • De basisregels gelden ook tijdens de warming-up, in een dug-out of op de reservebank.

Trainingen senioren

 • Neem je eigen bidon mee en leen deze niet uit.
 • Op de kleedkamerdeur staat hoeveel personen van 18+ erin een kleedkamer mogen. Per team zijn er indien nodig twee kleedkamers beschikbaar.
 • Na de training kan er op de club gedoucht worden. Maximaal 3 personen tegelijk onder de douche en houdt de 1,5m in acht.
 • Wil je na afloop in de kantine of op het terras nog wat drinken, dan verzoeken we je te registreren en op een vaste plek te blijven zitten (als de kantine geopend is).
 • Wordt er niet aan deze afspraken gehouden dan kan het bestuur de kantine/ het terras sluiten.
 • Trainer registreert wie er getraind heeft i.v.m. brononderzoek

Wedstrijden senioren

 • Neem je eigen bidon mee en leen deze niet uit.
 • Er word zorg voor gedragen dat er voldoende kleedkamers beschikbaar zijn voor de bezoekende teams (volwassen in een kleedruimte moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar, en van de jongeren 13-17 jaar. De maximum aantallen staan op de kleedkamerdeur.
 • Na de wedstrijd kan er op de club gedoucht worden. Maximaal 3 personen tegelijk onder de douche en houdt de 1,5 meter in acht.
 • Vraag iedereen om de kleedaccommodatie niet te betreden als dit niet noodzakelijk is.
 • Wedstrijdbespreking wordt op het veld gehouden, niet in de kleedkamer.
 • Begeleiding en wissels houden 1,5 meter afstand. Wissels nemen plaats naast de dug-out. Het vieren van een goal doen we ‘op afstand’. Dus niet elkaar om de nek vliegen.
 • Neem als team voldoende bidons mee het veld op om loopbewegingen naar de kleedkamers te voorkomen.
 • Niet spugen op het veld.
 • In de rust blijven we op het veld (met uitzondering van blessurebehandeling}.
 • Drinken voor de rust is af te halen door 2 personen in de hal.
 • Aparte kleedkamer voor scheidsrechters/ assistentscheidsrechters.
 • Na ieder gebruik van kleedkamers moet er schoongemaakt worden door het team onder begeleiding van de leider. Schoonmaakspullen staan klaar. Denk ook aan het schoonmaken van de banken/ deurklinken.
 • Goede ventilatie in de kleedkamer/ ramen indien mogelijk open

Wedstrijden gasten (taak leider team)

 • Doet bij de bezoekende vereniging een gezondheidscheck (heb je koorts? Heb je keelpijn, hoestklachten, reuk- of smaakverlies, ben je neusverkouden? Is er iemand in jullie huishouden met deze klachten?).
 • Ze mogen mensen met deze klachten weigeren het terrein te betreden.
 • Ze wijzen het team de weg op de accommodatie (welke kleedkamer, wat zijn de regels in de kantine en op het terrein).
 • Koffie wordt aan de begeleiding van het bezoekende team aangeboden.
 • Koffie wordt aan de scheidsrechter aangeboden.
 • Houden gedurende de activiteiten in de gaten of de maatregelen wel nageleefd worden.

Uitwedstrijden

 • Vervoer: het advies is om vanaf 13 jaar en niet uit hetzelfde huishouden een mondkapje te dragen in de auto. De chauffeur is hierin samen met de leider bepalend. Er liggen voor de teams mondkapjes in de hal klaar.
 • Indien mogelijk kan er na de wedstrijd gedoucht worden (dit hangt af van de bezoekende vereniging).
 • Altijd de richtlijnen bij de bezoekende club opvolgen

Publiek

 • Wedstrijden zijn “openbaar” met inachtneming van 1,5 meter afstand houden door het publiek. Het totaal aantal kijkers, zonder registratie, is per voetbalveld 250. Zodra een en ander niet meer te handhaven is, om welke reden dan ook, worden wedstrijden besloten!
 • Bij de ingang van het park de handen desinfecteren.
 • Buiten op ons sportpark geven wij duidelijk aan wat de looprichtingen zijn. De ingang van de kantine wordt duidelijk aangegeven.
 • Als men het park wil verlaten, volgt men de pijlen.
 • Tribune is op dit moment nog gesloten. Markering waar men straks kan gaan zitten wordt aangebracht.
 • Toilet gebruik; men kan en mag, indien echt nodig, gebruik maken van de toiletten

Kantine

 • Als in de kantine de stoelen zijn bezet is er geen toegang tot de kantine mogelijk , mits de anderhalve meter maatregel nageleefd kan worden en er alleen een consumptie wordt opgehaald.
 • Bij binnenkomst kantine handen desinfecteren.
 • Bij de ingang ligt een registratielijst waar de bezoekers naam en telefoonnummer op vermelden als bezoek binnen de consumptie wil nuttigen.
 • Bezoek gaat zitten. Laat indien mogelijk 1 persoon de consumpties ophalen.
 • Stoelen binnen en banken buiten op het terras niet verplaatsen.
 • Aan de bar mag je niet zitten. Op deze manier kan er beter afstand gehouden worden tot de barmedewerker.
 • Bij voorkeur contactloos of met pin betalen.
 • In de kantine de looprichting volgen er is 1 ingang en 1 uitgang.
 • De keuken is tot nader orde gesloten.
 • We schenken koffie/ thee in papieren bekers.
 • Gebruikte spullen kunnen op een terug breng punt afgeleverd worden.
 • Toilet gebruik, men kan en indien echt nodig gebruik maken van het toilet.
 • Wanneer er niet aan de afspraken wordt gehouden kan het besluit worden genomen om de kantine te sluiten.
 • Voor vrijwilligers zijn er handschoenen en mondmaskers beschikbaar.

RIVM richtlijnen

In alles zal v.v. Reünie voor zover mogelijk, de richtlijnen van het RIVM gaan volgen en onze eigen protocollen daarop aanpassen indien noodzakelijk. Berichtgeving hierover zal zoveel mogelijk via de website gedeeld worden.

Tot slot

Voor alles geldt: alleen samen krijgen we corona eronder! Neem je verantwoordelijkheid en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag!

Bij vragen in 1e instantie bij je leider/trainer en anders bij de VTZ.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Reünie