Covid-19 beperkingen en uitstel ALV van 16 december 2020

Het is overbodig om te melden dat we allen door een roerige en ingrijpende periode gaan. We gaan vanaf morgen te maken krijgen met nog meer beperkingen die erop gericht zijn
om Covid-19 te bedwingen.

Voor ons, v.v. Reünie, is het ook een lastige tijd, het spelletje dat we zo graag spelen, is sterk aan beperkingen onderhevig of zelfs geheel niet meer mogelijk. Ook het sociale aspect, met voor v.v. Reünie de kantine als bruisend middelpunt, heeft sterk te lijden onder de Covid maatregelen.

Met de trainers, leiders en andere nog proberen we zo veel als mogelijk te zorgen dat er gevoetbald kan worden. Helaas kan vanaf morgen alleen de jeugd tot 18 jaar sporten binnen de richtlijnen. We hopen uiteraard dat dit snel veranderd.

In de tussentijd houden we de vereniging op de been en dat is met name door de stilgevallen kantine inkomsten een hele klus. Gelukkig kunnen we steunen op een grote groep vrijwilligers en krachtige sponsoren die ook in deze tijden het cement van de club vormen en zodoende zorgen dat onze vereniging voorlopig sterk en gezond kan blijven.

We waarderen eenieder die hier, op welke wijze dan ook, een bijdrage aan levert.

Normaal gesproken houden we in oktober onze Algemene ledenvergadering. We hadden al besloten dit naar een later moment door te schuiven. Door de nieuwe afgekondigde maatregelen van het kabinet van vanavond moeten we helaas de ALV weer uitstellen. Mochten we hiervoor een nieuwe datum hebben, dan komen we hier bij jullie natuurlijk zo
snel mogelijk op terug.

Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met iemand van het bestuur. Je kunt ook altijd een mail sturen naar info@vvreunie.nl.

Samen hopen we dat we weer terug kunnen naar een situatie waarin we ons weer vrij kunnen bewegen over het sportpark en samen de voetbalsport kunnen beleven.

Tot ziens, blijf gezond!

Robert Rinders
Voorzitter v.v. Reünie

Algemene ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het Dagelijks Bestuur van v.v. Reünie nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 december aanstaande om 20.00 uur in de kantine van Reünie op het sportpark “De Wildbaan” aan de Haarloseweg 13 in Borculo.
Leden hebben de mogelijkheid om deze Algemene Ledenvergadering daadwerkelijk in de kantine bij te wonen of digitaal.

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Leestijd agendapunten 5, 6, 7 en 11*
 5. Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 23 en 24 juni 2020
 6. Jaarverslagen bestuur/commissies seizoen 2019 – 2020
 7. Jaarverslag penningmeester seizoen 2019 – 2020
 8. Verslag kascommissie seizoen 2019 – 2020
 9. Benoeming kascommissie voor het seizoen 2020 – 2021
 10. Mededelingen S.E.A.R. betreffende financiën
 11. Begroting penningmeester voor het seizoen 2020 – 2021
 12. Besluit van ALV om samenwerking jeugd verder uit te werken
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

In verband met de coronacrisis zijn de stukken ter voorbereiding op de vergadering in te zien tijdens de Algemene Ledenvergadering. Aan de agenda is extra leestijd toegevoegd.
Wilt u de Algemene Ledenvergadering digitaal bijwonen, dan zult u in de gelegenheid worden gesteld om de zaterdag voor de Algemene Ledenvergadering de stukken in te zien. Hierover zult u nader worden geïnformeerd.

U kunt zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering door hier te klikken. U dient dan ook aan te geven op welke wijze u de Algemene Ledenvergadering wilt bijwonen.

Namens het Dagelijks Bestuur van v.v. Reünie,

Robert Rinders
Voorzitter v.v. Reünie