Algemene Ledenvergadering v.v. Reünie

Maandagavond 14 oktober vond de jaarlijkse ledenvergadering van Reünie plaats.

Na de opening door de voorzitter Robert Rinders werd er 1 minuut stilte gehouden voor alle overleden leden, ereleden, vrijwilligers en iedereen die Reünie een warm hart toe draagt. De voorzitter gaf vervolgens in vogelvlucht weer waar de vereniging op dit moment mee bezig is; o.a. de samenwerking met Avonturijn, her- en doorontwikkeling van sportpark de Wildbaan, nieuwbouw Staring College en de samenwerking met GSV’63. Vervolgens werden de notulen, het jaarverslag van het DB en commissievoorzitters doorgenomen. Gerrit Wansink besprak daarna het jaarverslag van de penningmeester. De kascommissie verleende vervolgens decharge aan het bestuur. Raymond Luttikholt gaf een toelichting op de cijfers van de Stichting Exploitaite Accomodatie Reünie. De penningmeester lichtte de begroting toe. Toen was het de tijd voor de bestuursverkiezing. Robert Rinders was periodiek aftredend en herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten waren werd Robert door de vergadering weer benoemd tot voorzitter. Vera van Beek en Suzan Beerten waren niet meer herkiesbaar en werden bedankt voor hun inzet in het bestuur. Het voorstel rookbeleid is door de vergadering goedgekeurd en gaat per 1 november 2019 ingevoerd worden. Van de rondvraag werd door de aanwezige leden goed gebruik gemaakt. Na de afsluiting door de voorzitter werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.