Algemene Leden Vergadering

Dinsdag 23 en woensdag 24 juni heeft Reünie een buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden. Een van de agendapunten was het vrij maken van velden Reünie voor mogelijke bouw Staring College.

De afspraken die de gemeente met Reünie heeft gemaakt ter compensatie van het inleveren van het trainingsveld achter de tribune werden in de vergadering door de voorzitter Robert Rinders toegelicht.
De leden stelden hierover de nodige vragen maar konden uiteindelijk op beide avonden unaniem instemmen met de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente.
Het bestuur kreeg tevens de mandaat om de plannen met de gemeente verder uit te werken. Een positieve eerste stap!
Nu is het de beurt aan de gemeenteraad die op 7 juli een definitief besluit gaat nemen over de Wildbaan als locatie voor de nieuwbouw van het Staring College en hiervoor een krediet beschikbaar stelt. Word vervolgd!