Afscheid Robert Rinders

Reünie neemt afscheid van Robert Rinders

Woensdag 21 april jongstleden vond online de uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) van Reünie plaats.

Zoals bekend heeft Robert Rinders tijdens de bestuurvergadering van 27 januari van dit jaar aangegeven te stoppen als voorzitter van onze voetbalvereniging. Tijdens de ALV hanteerde Robert dan ook voor de laatste keer de voorzittershamer.

Robert heeft als voorzitter de afgelopen 3 jaar de vereniging op deskundige wijze en met zeer grote betrokkenheid geleid. Zo kreeg Sportpark “De Wildbaan” een multifunctioneel karakter met de komst van een buitenschoolse opvang (BSO). Daarnaast wordt onze accomodatie gebruikt door het Graafschap College in het kader van het project Hybride leren. Dit houdt in dat iedere donderdag een groep studenten Sport en Bewegen van het Graafschap College op het sportpark het schoolse leren combineert met de praktijk.
Ook bij de herinrichting van “De Wildbaan” naar aanleiding van de nieuwbouw van het Staring College, was Robert nadrukkelijk betrokken. Vele uren heeft hij overleg gehad met diverse betrokkenen. In die periode heeft hij veel kennis opgebouwd; wij  zijn heel blij zijn dat hij betrokken wil blijven bij de werkgroep die zich bezighoudt met het kunstgrasveld.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering bleek dat nog geen opvolger van Robert gevonden was en benoemd kon worden. Jeroen ten Bras en Paul van der Stelt zullen de taken van de voorzitter tijdelijk waarnemen. Het bestuur zal de komende tijd gebruiken om een waardig opvolger voor Robert te zoeken.

Robert, namens alle leden van Reünie: heel erg bedankt!